Top Social

Image Slider

Süleymanlılar bütün Müslümanları uyarıyor: Menzil ve İsmailağa hak tarikatlardan değil. Halid-i Bağdadi gerçek bir mürşidi-i kamil değil | Mehmet Fahri Sertkaya

akademi dergisi, mehmet fahri sertkaya, menzilciler, ismailağa cemaati, mahmud efendi, sahte mürşidler, müceddid, halid-i bağdadi, silsile-i saadat, gerçek yüzü, semerkand

Menzil grubuna ait Semerkand yayın evinin neşrettiği bir eser bile, bu grubun hak bir tarikat olmadığını ispat ediyor. Kendi kendilerini ele veriyorlar.

Silsile-i aliyyede 28. halka Abdullah-i Dehlevi (k.s.)’dir. Bunların bozuk, tahrif edilmiş silsilelerinde ise 28. halka Halid-i Bağdadi’dir. Aslında gerçek bir mürşid-i kamil olmadığı halde bunlar tarafından öyle kabul edilir. Halid-i Bağdadi’nin ilk halifelerinden olan Muhammed Hani bile yazmış olduğu ve Semerkand tarafından neşredilen Behcetü’s Seniyye isimli eserinde söyle der: