Top Social

Image Slider

Gölge etmeyin başka ihsan istemez. Ehl-i sünnet üst kimliğinde buluşacaklarmış. | Mehmet Fahri Sertkaya

Cübbeli Ahmed Hoca, nurettin yıldız, ihsan şenocak, islamcılık, akp'nin gerçek yüzü, Selefilik - Vehhabilik, İbn-i Teymiyye, sahte mürşidler, ehli sünnet ve cemaat,

Bir araya gelmişler ve ehli sünnet üst kimliğinde buluştuklarını ya da buluşacaklarını ilan etmişler. Birisi Nurettin Yıldız. Kendisi "Hayır değilim. Vehhabi değilim" deyip inkar etse de, tam bir Vehhabi... Sapkın görüşleri nedeni ile Vehhabiliğin asıl kurucusu sayılan ibn-i Teymiyye'nin, evvelden şeyh'ül islam olarak bilindiğini, Hanbeli mezhebine tabi bir İslam alimi olduğunu ve sonradan sapıtıp da İslam devletinin verdiği zindan cezaları ile ömrünün geçtiğini bile takipçilerine doğru düzgün anlatmaz ve hala muteber görür, ulaşılamaz bir dağ zirvesi gibi anlatır ibn-i Teymiyye'yi. Bütün İslam tarihi ve yüz binle İslam alimi bir tarafadır, ibn-i Teymiyye diğer tarafa...

Bunu da tam nabza göre şerbet ile yapar. Oysa ibn-i Teymiyye mücessimedendir (Allah'a zaman mekan ve cisim-suret isnad eden sapıklardandır.) ve mücessime küfürdedir. Ayrıca, Vehhabi Suudilerin okullarında yetişip 11 yıl onların aralarında kalmış Nurettin Yıldız, ehli sünnetin amelde dört hak mezhebini, kendince alaya ve basite alır. Verdiği fetvalara dikkatle bakıldığında; "Bu Nurettin Yıldız din adamı değil, adeta bir politikacı. Vallahi laf cambazı bir politikacı" diye yemin eden kimse yalan yere yemin etmiş olmaz. Bu yemininden ötürü hiçbir şey yapmak gerekmez.